The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1991

11 to 20 of 42
1   11   21   31   41

11   Article: Soevereiniteit en subsidiariteit
W.T. Eijsbouts in: Theoretische geschiedenis / uitg. van het Instituut voor Theoretische Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Vol. 18 (1991), p. 479-492
12   Book editorial: Rechtsbeginselen
M.W. Hesselink (1991), p. 236
13   Chapter: Beeldende kunst en auteursrecht
J.J.C. Kabel in: Kunst en kunstbeleid in Nederland, 5 (1991), p. 67-125
14   Book review: Intellectuele Eigendom en Ongeoorloofde Mededinging, Hoofdstukken Handelsrecht
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 3 (1991), p. 56-57 , Intellectuele Eigendom en Ongeoorloofde Mededinging, Hoofdstukken Handelsrecht
15   Book review: Over componisten en thuiskopieerders
J.J.C. Kabel in: Boekmancahier, Vol. 1992 (1991), p. 96-101 , Klankrechtwijzer : muziek en recht
16   Chapter: De stand van zaken op wetgevingsgebied
J.J.C. Kabel in: Privacybescherming in de particuliere sector (1991), p. 15-39
17   Article: Milieukeurmerken
J.J.C. Kabel in: Tijdschrift voor consumentenrecht, Vol. ? (1991), p. 168-185
18   Book: Privacybescherming in de particuliere sector
J.J.C. Kabel (1991), 87 p.
19   Book review: Hoofstukken Mediarecht
A.J. Nieuwenhuis in: Intellectuele Eigendom en Reklamerecht (1991), p. 104-106, Hoofdstukken Mediarecht
20   Book: Persvrijheid en persbeleid
A.J. Nieuwenhuis (1991), 344 p.