The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2010

301 to 310 of 1713
1 ... 171 ... 281   291   301   311   321 ... 341 ... 511 ... 681 ... 851 ... 1021 ... 1191 ... 1361 ... 1541 ... 1711

301  download 162034 Dissertation: Digital Spaces, Material Traces : Investigating the Performance of Gender, Sexuality, and Embodiment on Internet Platforms that feature User-Generated Content
N.A.J.M. van Doorn (2010), p. 172
302   Article: Unpaired shocks during extinction weaken the contextual renewal of a conditioned discrimination
B. Vervliet, D. Vansteenwegen, D. Hermans in: Learning and Motivation, Vol. 41 (2010), p. 22-31
303   Dissertation: A Dutch approach to flexicurity? Negotiated change in the organization of temporary work
H. Houwing (2010), p. 274
304  download 166295 Dissertation: Values of German media users : 1986-2007
M. Mahrt (2010), p. 148
305  download 164157 Dissertation: Making planning support systems matter : improving the use of planning support systems for integrated land use and transport strategy-making
M.C.G. te Brömmelstroet (2010)
306   Dissertation: Outsourcing planning : what do consultants do in regional spatial planning in the Netherlands
J. Grijzen (2010), p. vi, 335
307  download 161702 Dissertation: Politiek burgerschap van migranten in Berlijn: De weerbarstige relatie tussen sociaal kapitaal en integratie van Turken, Italianen, Russische Joden en Aussiedler
M. Berger (2010), p. 230
308   Article: Test anxiety and the validity of cognitive tests: A confirmatory factor analysis perspective and some empirical findings
J.M. Wicherts, A. Zand Scholten in: Intelligence, Vol. 38 (2010), p. 169-178
309  download 178819 Report: Tussenrapportage onderzoek Expeditie Durven, Delen , Doen: Talentontwikkeling op een Transparante School
G.L.M. Schellings, S.V. Blom, M.A.H. Braaksma, W. Schenke, E. Baardman, M. Regensburg, R. Velzen, M.J. van der Voort (2010)
310   Article: Rekenen bij Economie
L. Kneppers in: Nieuwe Wiskrant, Vol. 30 (2010), p. 8-11