The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2010

21 to 30 of 1669
1   11   21   31   41 ... 161 ... 331 ... 491 ... 661 ... 831 ... 1001 ... 1161 ... 1331 ... 1501 ... 1661

21  download 173081 Dissertation: Solidarität der österreichischen Linken mit der algerischen Widerstandsbewegung
F. Keller (2010), p. 289
22  download 174389 Dissertation: The big world experiment: the mobilization of social capital in migrant communities
L.S. Peters (2010), p. xii, 309
23  download 182392 Report: Doeltreffendheid in de frontlijn: een vooronderzoek naar de effecten van de achter de voordeur-aanpak in Amsterdam
J. Hermanns, M. van Daalen, C. Felix (2010), p. 113
24  download 172206 Dissertation: Kennis, macht en moraal : de productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005
J.H. van de Beek (2010), p. 500
25   Chapter: Economic inequality and housework
S. Gupta, M. Evertsson, D. Grunow, M. Nermo, L.C. Sayer in: Dividing the domestic: men, women, and household work in cross-national perspective (2010), p. 105-122
26  download 171274 Dissertation: Minding their own business? Firms and activists in the making of private labour regulation
L.W. Fransen (2010), p. xii, 237
27  download 176320 Dissertation: Sénégal: le travail au XXè siècle
B. Fall (2010), p. XIX, 355
28   Dissertation: Two sides of a barricade: (dis)order and summit protest in Europe
C. Scholl (2010)
29  download 172970 Dissertation: Ties with potential: nature, antecedents, and consequences of social networks in school teams
N.M. Moolenaar (2010), p. 325
30  download 173013 Dissertation: De polycentrische stedeling centraal: een onderzoek naar het veranderende palet van plekken in een polycentrische stedelijke regio
J. Grünfeld (2010), p. 206