The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2003

471 to 480 of 1579
1 ... 151 ... 311 ... 451   461   471   481   491 ... 631 ... 781 ... 941 ... 1101 ... 1261 ... 1421 ... 1571

471   Book: NME, docentenhandleiding bij experimenteel lesmateriaal over leren en onderwijzen van communicatieve vaardigheden voor meningsvorming in schoolvakken (2x)
S.J.M. Frijters (2003)
472   Book: NME, leerlingenkaterns bij experimenteel lesmateriaal over leren en onderwijzen van communicatieve vaardigheden voor meningsvorming in schoolvakken (2x)
S.J.M. Frijters (2003)
473   Article: Crime as risk-taking: Co-occurrence of delinquent behavior, health endangering behaviors and problem behaviors
M. Junger, R. West, L.E. Pickering, H. Train, E. Taylor in: Advances in criminological theory, Vol. x (2003), p. 213-248
474   Article: "Tussen Venus en Mars: De Transatlantische Verhouding"
B.M. Burgoon in: Project&Nieuws (Groenlinks Stichting Duurzame Solidariteit) (2003)
475   Report: Health Promotion Effect Management Instrument Preffi 2.0 Explanatory Guide
L.W.H. Peters, G.R.M. Molleman, L.M. Hommels, M.A. Ploeg, C.M.H. Hosman, E. Lopis (2003)
476   Article: Paternalism - caught between rejection and acceptance: taking care and taking control in community work
J.W. Duyvendak, E. Tonkens in: Community Development Journal, Vol. 38 (2003), p. 6-15
477   Article: De slinger van Cohen: van terugtreden naar optreden. Het veranderende denken over maakbaarheid en overheid
J.W. Duyvendak in: PON jaarboek, Vol. - (2003), p. 20-56
478   Article: Overgewicht als groeiend probleem
L.W.H. Peters in: Lichamelijke Opvoeding, Vol. 91(2) (2003), p. 56-60
479   Chapter: Transformaties van een professie. Het opbouwwerk en de grote overgang
J.W. Duyvendak in: Beschouwingen over de sociale sector. Het sociaal debat, deel 9 (2003), p. 99-108
480   Chapter: De toekomst van de wijkaanpak
J.W. Duyvendak in: Heel de Buurt gebundeld. Een staalkaart van vier jaar buurtgericht investeren (2003), p. 240-249