The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2003

471 to 480 of 1576
1 ... 151 ... 311 ... 451   461   471   481   491 ... 621 ... 781 ... 941 ... 1101 ... 1251 ... 1411 ... 1571

471   Article: Crime as risk-taking: Co-occurrence of delinquent behavior, health endangering behaviors and problem behaviors
M. Junger, R. West, L.E. Pickering, H. Train, E. Taylor in: Advances in criminological theory, Vol. x (2003), p. 213-248
472   Article: "Tussen Venus en Mars: De Transatlantische Verhouding"
B.M. Burgoon in: Project&Nieuws (Groenlinks Stichting Duurzame Solidariteit) (2003)
473   Report: Health Promotion Effect Management Instrument Preffi 2.0 Explanatory Guide
L.W.H. Peters, G.R.M. Molleman, L.M. Hommels, M.A. Ploeg, C.M.H. Hosman, E. Lopis (2003)
474   Article: Paternalism - caught between rejection and acceptance: taking care and taking control in community work
J.W. Duyvendak, E. Tonkens in: Community Development Journal, Vol. 38 (2003), p. 6-15
475   Article: De slinger van Cohen: van terugtreden naar optreden. Het veranderende denken over maakbaarheid en overheid
J.W. Duyvendak in: PON jaarboek, Vol. - (2003), p. 20-56
476   Article: Overgewicht als groeiend probleem
L.W.H. Peters in: Lichamelijke Opvoeding, Vol. 91(2) (2003), p. 56-60
477   Chapter: Transformaties van een professie. Het opbouwwerk en de grote overgang
J.W. Duyvendak in: Beschouwingen over de sociale sector. Het sociaal debat, deel 9 (2003), p. 99-108
478   Chapter: De toekomst van de wijkaanpak
J.W. Duyvendak in: Heel de Buurt gebundeld. Een staalkaart van vier jaar buurtgericht investeren (2003), p. 240-249
479   Chapter: De lokale samenleving: een integratiekader en een interventiekader?
J.W. Duyvendak, H. Baert, L. Hellinckx in: Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen (2003), p. 57-80
480   Report: Belangenbehartiging door de patienten- en clientenbeweging
J.W. Duyvendak, T. Nederland, M. Brugman (2003)