The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2000

901 to 910 of 1119
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 671 ... 781 ... 881   891   901   911   921 ... 1001 ... 1111

901   Book: De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800
H. Knippenberg, B.C. de Pater (2000)
902   Article: Wohneigentum im Lebenslauf: Kohortendynamik, Familiengründung und sozioökonomische Ressourcen
M. Wagner, C.H. Mulder in: Zeitschrift für Soziologie, Vol. 29 (2000), p. 44-59
903   Chapter: Op weg naar een gepolariseerde arbeidsmarkt?
P.T. de Beer in: De Nederlandse arbeidsmarktdag 2000 : alleen kennis werkt? : de arbeidsmarkt van de toekomst : bijdragen aan de Nederlandse arbeidsmarktdag 2000, gehouden op vrijdag 14 april 2000 in het MECC, Maastricht (2000), p. 29-43
904   Article: Kosten en baten van het arbeidsmarktbeleid
P.T. de Beer in: Openbare uitgaven, Vol. 32 (2000), p. 286-300
905   Chapter: In search of the double-edged sword
P.T. de Beer in: Basic income on the agenda : policy objectives and political chances (2000), p. 41-52
906   Chapter: Wie wirksam ist die Poldermedizin?
P.T. de Beer in: F|r ein neues arbeidsmarktpolitisches Leitbild in Deutschland (2000), p. 67-78
907   Article: De deeltijdbaan als smeerolie
P.T. de Beer in: Economisch statistische berichten, Vol. 85 (2000), p. 904-906
908   Chapter: Banengroei en hardnekkige armoede
P.T. de Beer in: Amsterdam (2000), p. 179-211
909   Article: Die Deutschen haben Probleme, und uns geht es gut ... Arbeits- und Zivilgesellschaft in den Niederlanden
P.T. de Beer, P. Dekker in: Berliner Debatte Initial, Vol. 11 (2000), p. 27-40
910   Book: De maat van de verzorgingsstaat : inrichting en werking van het sociaal-economisch bestel in elf westerse landen
P.T. de Beer, J.M. Wildeboer Schut, J.C. Vrooman (2000), 164 p.