The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2000

901 to 910 of 1121
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 671 ... 781 ... 881   891   901   911   921 ... 1001 ... 1121

901   Article: Minority dissent in organizations: factors influencing willingness to dissent
C.K.W. de Dreu, N.K. de Vries, H. Franssen, W. Altink in: Journal of applied social psychology, Vol. 30 (2000), p. 2451-2466
902   Book: De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800
H. Knippenberg, B.C. de Pater (2000)
903   Article: Wohneigentum im Lebenslauf: Kohortendynamik, Familiengründung und sozioökonomische Ressourcen
M. Wagner, C.H. Mulder in: Zeitschrift für Soziologie, Vol. 29 (2000), p. 44-59
904   Chapter: Op weg naar een gepolariseerde arbeidsmarkt?
P.T. de Beer in: De Nederlandse arbeidsmarktdag 2000 : alleen kennis werkt? : de arbeidsmarkt van de toekomst : bijdragen aan de Nederlandse arbeidsmarktdag 2000, gehouden op vrijdag 14 april 2000 in het MECC, Maastricht (2000), p. 29-43
905   Article: Kosten en baten van het arbeidsmarktbeleid
P.T. de Beer in: Openbare uitgaven, Vol. 32 (2000), p. 286-300
906   Chapter: In search of the double-edged sword
P.T. de Beer in: Basic income on the agenda : policy objectives and political chances (2000), p. 41-52
907   Chapter: Wie wirksam ist die Poldermedizin?
P.T. de Beer in: F|r ein neues arbeidsmarktpolitisches Leitbild in Deutschland (2000), p. 67-78
908   Article: De deeltijdbaan als smeerolie
P.T. de Beer in: Economisch statistische berichten, Vol. 85 (2000), p. 904-906
909   Chapter: Banengroei en hardnekkige armoede
P.T. de Beer in: Amsterdam (2000), p. 179-211
910   Article: Die Deutschen haben Probleme, und uns geht es gut ... Arbeits- und Zivilgesellschaft in den Niederlanden
P.T. de Beer, P. Dekker in: Berliner Debatte Initial, Vol. 11 (2000), p. 27-40