The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2000

681 to 690 of 1120
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661   671   681   691   701 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1111

681   Chapter: Polynucleated urban regions in Europe - The example of the Randstad
M.A. Bontje, E. Pel in: Lowlands in high perspective; Marshlands, mainports and more... report of the XI EGEA Conference (2000), p. 169-172
682   Chapter: Research on tripmaking: What is the definition? The relevance of a spatial-energetic point of view
A.M.L. van Diepen in: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2000: Wie betaalt bepaalt (2000)
683   Article: De aantrekkingskracht van een eilandwoning
M.A. Bontje in: Agora, Vol. 16 (2000), p. 9-11
684   Article: Een planningsvisie voor Berlijn en Brandenburg
M.A. Bontje in: Agora, Vol. 16 (2000), p. 12-14
685   Article: Op zoek naar de inhoud van de Vijfde Nota
M.A. Bontje in: Agora, Vol. 16 (2000), p. 28-29
686   Article: Begeleid zwerven
P.L.L.H. Deben in: De Aanpak, Vol. 55 (2000), p. 6-7
687   Article: Van woningopzichteres tot buurtbeheerder. Van woonbeschaving tot leefbaarheid
P.L.L.H. Deben in: Wonen. Woning. Wet. Wij wonen, 100 jaar woningwet (2000), p. 81-109
688   Article: Stadspark onder druk: van groene oase tot activiteitencentrum
P.L.L.H. Deben, P.C.G. Rings in: Openbaar Bestuur, Vol. 10 (2000), p. 6-9
689   Chapter: Contributions to
M.C. Deurloo in: Strijd om de ruimte in kaart, catalogus (2000)
690   Article: Hoogbouw als woonvorm
R. van Engelsdorp Gastelaars in: Nieuwsbrief Hoogbouw (2000), p. 16-41