The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1997

411 to 420 of 2081
1 ... 201 ... 391   401   411   421   431 ... 621 ... 831 ... 1031 ... 1241 ... 1451 ... 1661 ... 1871 ... 2081

411   Book editorial: Handboek Schoolorganisatie en Onderwijsmanagement
H.P.M. Creemers, J.H.G.I. Giesbers, M.L. Kruger, C. van Vilsteren (1997)
412   Article: Deregulering en kwaliteitszorg
P.N. Karstanje in: NTOR: Nederlands tijdschrift voor onderwijsrecht, Vol. 9 (1997), p. 3-29
413   Chapter: Waarden en Onderwijseffectiviteit
P.N. Karstanje in: Gids voor Onderwijsmanagement (1997), p. 1-21
414   Book editorial: Gids voor Ondewijsmanagement
B. Auer, P.N. Karstanje, D. Mentink (1997), p. 800
415   Book editorial: Restructuring public schooling; Europe, Canada, America
S. Lawton, R. Reed, A.M.L. van Wieringen (1997)
416   Chapter: School autonomy:a Framework for a European comparison
A.M.L. van Wieringen in: Restructuring public schooling: Europe, Canada, America (1997), p. 59-74
417   Chapter: Restructuring schooling to date: an assessment
S. Lawton, Th. Liket, R. Reed, A.M.L. van Wieringen in: Restructuring public schooling: Europe, Canada, America (1997), p. 191-200
418   Chapter: Tussen opleggen en overreden: besturen in een dynamische context
J.M.G. Leune, A.M.L. van Wieringen in: Perspectieven op de school in dynamische ontwikkeling (1997), p. 17-34
419   Book editorial: Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie nader bekeken
B. Hovels, M. van Dyck, W. Nijhof, A.M.L. van Wieringen (1997)
420   Article: Reflection: looking back to look forward
H. Broekman, Th. Wubbels, F.A.J. Korthagen in: Dziecko i Edukacja, Vol. 5 (1997)