The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1993

81 to 90 of 203
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

81  download 15420 Chapter: De perceptie van gezondheidsrisico's door adolescenten: determinanten van onrealistisch optimisme
E. Jakobs, E.C.M. van Schie, K. van Baaren, J. van der Pligt in: Sociale psychologie en haar toepassingen (1993), p. 16-29
82   Chapter: De post-industriële stad
R.B. Jobse, S. Musterd in: Stad en woningmarkt in een veranderende samenleving : nationale en internationale trends (1993), p. 44-94
83  download 15273 Article: Population change in residential environments in the metropolitan areas of Amsterdam, Rotterdam and The Hague
R.B. Jobse, S. Musterd in: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 84 (1993), p. 304-311
84   Chapter: Stad en woningmarkt in een veranderende samenleving: het kader
R.B. Jobse, S. Musterd in: Stad en woningmarkt in een veranderende samenleving : nationale en internationale trends (1993), p. 12-43
85   Report: Cohortstudie PRIMAir Onderwijs. Kernpunten van opzet en uitvoering.
P. Jungbluth, G.W. Meijnen (1993)
86   Article: Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit vier etnische groepen
M. Junger, W. Polder in: Panopticon, Vol. 14 (1993), p. ?-?
87   Report: Low Self-Control and Criminality
M. Junger (1993)
88   Book review: Pan I rèspèt: criminaliteit van geïmmigreerde Curaçaose jongeren
M. Junger in: Mens en maatschappij, Vol. 70 (1993), p. 271-273 , Pan I Rèspèt = Brood en respect : aard en omvang van de criminaliteit van geïmmigreerde Curaçaose jongeren van 12-24 jaar in drie politieregio's in de periode 1989-1991
89   Article: Religiosity among ethnic groups in the Netherlands
M. Junger, W. Polder in: British journal of criminology, delinquency and deviant social behaviour, Vol. 33 (1993), p. 416-435
90   Article: Verklaringen van criminaliteit bij etnische minderheden. Reactie op "Een criminologisch alternatief voor de studie jeugddelinquentie" van Wilhelmina van Wetering
M. Junger in: Sociologische gids, Vol. 40 (1993), p. 49-66