The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1992

131 to 140 of 189
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181

131   Chapter: Bevolkingsdynamiek in Groot-Amsterdam
S. Musterd in: De ontwikkeling van "Groot Amsterdam" : symposium georganiseerd door de vakgroep ruimtelijke economie (1992), p. 66-85
132   Chapter: Changements de population et mobilité résidentielle à Amsterdam, Rotterdam et La Haye: point communs et différences
S. Musterd, R. Jobse, H. Kruythoff in: La ville en mouvement, habitat et habitants : actes de l'Atelier D, "Mobilités résidentielles et mutations urbaines," 4e Conférence internationale de recherche sur le logement, "Les Enjeux urbains de l'habitat," Paris, 3-6 juillet 1990 (1992), p. 273-286
133  download 15265 Book review: Na groeikernen de groeiregio's: boekbespreking
S. Musterd in: Geografie : vaktijdschrift voor geografen, Vol. 1 (1992), p. 21-21 , De groeikernen als hoekstenen van de Nederlandse ruimtelijke planningdoctrine
134  download 15266 Article: Volkshuisvesting in Europa: stedelijke dynamiek en ontwikkelingen
S. Musterd, H. Priemus in: Stedebouw en volkshuisvesting, Vol. 73 (1992), p. 40-42
135  download 15422 Chapter: Onrealistisch optimisme en gedrag
W. Otten, J. van der Pligt in: Sociale psychologie & beïnvloeding van intermenselijke en gezondheidsproblemen (1992), p. 131-143
136   Article: Risk and behavior: the mediating role of risk-appraisal
W. Otten, J. van der Pligt in: Acta psychologica, Vol. 80 (1992), p. 325-346
137  download 15177 Article: Counterfactual processing and the correspondence between events and outcomes: Normality vs. value
J. van der Pligt, P. Bouts, R. Spears in: European Journal of Social Psychology, Vol. 22 (1992), p. 387-396
138   Chapter: De aard en de rol van geanticipeerde gevoelens bij seksueel keuzegedrag.
J. van der Pligt, N.K. de Vries, R. Richard in: Fundamentele Sociale Psychologie. Dl 6 (1992), p. 195-211
139   Book: Nuclear energy and the public
J. van der Pligt (1992), 193 p.
140   Article: Small-scale economic activity and town planning in Kassala
J. Post in: Third world planning review, Vol. 14 (1992), p. 53-74