The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1991

31 to 40 of 170
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

31   Report: Zimbabwe : Glen Forest Training Centre
A.J. Dietz, A. van Andel, S. Matsvai (1991)
32   Report: Zimbabwe : Organisation of Rural Associations for Progress
A.J. Dietz, S. Moyo (1991)
33   Book: Woonmilieus in Nederland: naar een geneste woonmilieutypologie
K. Dignum, S. Musterd, W.J.M. Ostendorf (1991), viii, 111 p.
34   Article: Rejoinder to Molenaar en Oud.
C.V. Dolan, P.C.M. Molenaar in: Kwantitatieve Methoden, Vol. 38 (1991), p. 53-59
35   Article: Simultaneous genetic analysis of longitudinal means and covariance structure in the simplex model using twin data
C.V. Dolan, P.C.M. Molenaar, D.I. Boomsma in: Behavior Genetics, Vol. 21 (1991), p. 49-65
36   Article: De invloed van referentiekaders op preferenties voor verdelen van geld.
C.K.W. de Dreu, B.J.M. Emans, E. van de Vliert in: Gedrag & Organisatie, Vol. 4 (1991), p. 429-443
37   Book editorial: Onderwijs en samenleving
J. Dronkers, G.W. Meijnen, H. Dekkers (1991), p. 295
38   Book: Atteggiamenti e decisioni
J.R. Eiser, J. van der Pligt (1991), 228 p.
39   Article: Cognitive therapy with obsessive-compulsive disorder: A comparative evaluation
P.M.G. Emmelkamp, H. Beens in: Behavior Research and Therapy, Vol. 29 (1991), p. 293-300
40   Chapter: Ontwikkelingen in de psychologische behandeling van de dwangstoornis
P.M.G. Emmelkamp in: De metamorfose van de klinische psychologie. Nieuwe ontwikkelingen in de klinische en gezondheidspsychologie (1991), p. 105-116