The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1991

151 to 160 of 170
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

151   Article: Subject bias in three self-report measures of change.
M. Sprangers, J. Hoogstraten in: Methodika, Vol. 5 (1991), p. 1-13
152   Article: The research on temporomandibular joint clicking: A methodological review.
R. Spruijt, J. Hoogstraten in: Journal of Craniomandibular Disorders Facial Oral Pain, Vol. 5 (1991), p. 45-50
153   Article: Angst voor de tandheelkundige behandeling: Het gebruik van foto's.
M.E.A. Stouthard, A. de Jongh, J. Hoogstraten in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 98 (1991), p. 152-155
154   Article: Sexeverschillen in angst voor de tandheelkundige behandeling.
M.E.A. Stouthard, A. de Jongh, J. Hoogstraten in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 98 (1991), p. 156-157
155   Report: Affectieve verwaarlozing en thuisloosheid: Een haalbaarheidsstudie naar thuisloosheid vanuit het perspectief van de gehechtheidstheorie.
L.W.C. Tavecchio, F.E.M. Dijkstra, H.W. Oomen-v.d.Kerkhof, J.M. Roorda-Honée, M.A.E. Thomeer-Bouwens, L. Wouters (1991)
156   Book review:
L.W.C. Tavecchio, M.W. Vooijs in: Pedagogische Studiën, Vol. 68 (1991), p. 143-144 , Statistiek: deel 1, 2 en 3.
157   Chapter: De relatie tussen seksespecifieke socialisatie, psychosociale stress en gedragsproblemen bij jongens.
L.W.C. Tavecchio, H.W. Oomen-van de Kerkhof, J.M.Th.G. Roorda-Honée in: Gezinsontwikkeling. (1991), p. 89-108
158   Article: Kritische kanttekeningen bij "De groei van het speciaal onderwijs: een volksgezondheidsprobleem?" (Orlebeke, Das-Smaal, Boomsma & Eriksson, 1990).
L.W.C. Tavecchio in: Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie, Vol. 18 (1991), p. 99-105
159  download 96740 Article: Pedagogische determinanten van gedragsproblemen bij jongens.
L.W.C. Tavecchio, H.W. Oomen-v.d.Kerkhof, J.M. Roorda-Honée in: Gezin, Tijdschrift voor Primaire Leefvormen, Vol. 3 (1991), p. 151-161
160  download 5566 Article: AIDS-related health behavior: coping, protection motivation, and previous behavior
F.W. van der Velde, J. van der Pligt in: Journal of behavioral medicine, Vol. 14 (1991), p. 429-451