The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1988

101 to 110 of 130
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121

101   Chapter: Introductie Deel III, Beleid, bestuur en structuur van het onderwijs.
G.W. Meijnen, A.M.L. van Wieringen in: Onderwijskundig lexicon : editie II . (1988), p. dl. III, 1-dl III, 4
102   Article: Schoolloopbanen en differentiatie in het funderend onderwijs.
G.W. Meijnen in: Pedagogisch tijdschrift, Vol. 13 (1988), p. 387-395
103   Chapter: Neurometrics of cognitive development with dynamic topographic methods
M.W. van der Molen, P.C.M. Molenaar, A. Kok in: Computers in psychology: Methods, instrumentation and psychodiagnostics (1988), p. 48-56
104   Chapter: Cardiovascular neurometrics of the hyperactive child.
P.C.M. Molenaar, M.W. van der Molen, W. Wijker, D.I. Boomsma in: Computers in psychology: Methods, instrumentation and psychodiagnostics (1988), p. 23-29
105   Book editorial: De analyse van dyadische interacties : Bijdragen aan een door de Psychon werkgemeenschap Ontwikkelingspsychologie Data-analyse georganiseerd symposium
P.C.M. Molenaar, G.J. Mellenbergh (1988)
106   Chapter: Dynamische modellen en dyadische interactie
P.C.M. Molenaar in: De analyse van dyadische interacties (1988), p. 113-154
107   Chapter: On the identification of the latent covariance structure in dynamic nonstationary factor models.
P.C.M. Molenaar, J.G. de Gooijer in: The many faces of multivariate analysis (1988), p. 196-209
108   Article: Bevolkingssegregatie in de Randstad: enkele te verwachten ontwikkelingen
S. Musterd, R.B. Jobse, H. Priemus in: Stedebouw en volkshuisvesting, Vol. 69 (1988), p. 293-301
109   Book review:
S. Musterd in: Geografisch tijdschrift, Vol. 22 (1988), p. 112 , Doorstoming op de Nederlandse woningmarkt : geanalyseerd en gemodelleerd
110   Article: Glorieuze tijd aangebroken voor private stadsvernieuwing
S. Musterd, I.M.W. Westerterp in: Bouw: centraal weekblad voor het bouwwezen, Vol. 43 (1988), p. 14-21