The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1986

71 to 80 of 85
1   11   21   31   41   51   61   71   81

71  download 5579 Article: Attitudes toward nuclear energy: familiarity and salience
J. van der Pligt, J.R. Eiser, R. Speares in: Environment and behavior, Vol. 18 (1986), p. 75-93
72  download 15433 Chapter: Probleembeschrijving en voorkeur voor zekere versus onzekere alternatieven
J. van der Pligt in: Fundamentele sociale psychologie. Dl. 1 (1986), p. 179-189
73   Report: The future development of The future development of Kassala's town centre, an investigation into the possibilities of restructuring and expanding the central area, interim report's town centre, an investigation into the possibilities of restructuring and expanding the central area, interim report
J. Post (1986)
74   Article: Children's self-speech and self-regulation during a fear-provoking behavioral test.
P.J.M. Prins in: Behaviour Research and Therapy, Vol. 24 (1986), p. 181-191
75   Article: Mogelijkheden en beperkingen van de cognitieve gedragstherapie bij kinderen. / Posibilities and limitations of cognitive behavior therapy with children.
P.J.M. Prins in: Tijdschrift voor Psychotherapie, Vol. 12 (1986), p. 119-134
76   Article: Dementie en geheugenstoornissen
J.G.W. Raaijmakers in: Gedrag en Gezondheid, Vol. 14 (1986), p. 57-62
77   Report: Effectiviteit van een universele trainer voor beeldoperators.
J.G.W. Raaijmakers (1986)
78  download 5581 Article: Evaluation of nuclear power and renewable alternatives as portrayed in UK local press coverage.
R. Spears, J.R. Eiser, J. van der Pligt in: Environment and Planning (A), Vol. 18 (1986), p. 1629-1647
79  download 5580 Article: Generalizing the illusory correlation effect
R. Spears, J. van der Pligt, J.R. Eiser in: Journal of Personality and Social Psychology,, Vol. 51 (1986), p. 1127-1134
80  download 96739 Article: Wolters' ongerechtvaardigde conclusies. Een kritisch commentaar op "De functie van deel-geheel schema's in het rekenonderwijs: een terugblik" (Wolters, 1984).
L.W.C. Tavecchio, M. Beishuizen, J.N. van den Berge, M.W. Bleek in: Tijdschrift voor Onderwijsresearch, Vol. 11 (1986), p. 312-318