The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2012

161 to 170 of 1113
1 ... 111 ... 141   151   161   171   181 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 1001 ... 1111

161  download 487806 other: Functie bij : VU Amsterdam
R. van der Laarse (2012)
162  download 477111 Chapter: '... and I stayed behind on my old village.' Competition of the prepositions in and on in Old Russian
A. Peeters-Podgaevskaja in: Language for its own sake: essays on language and literature offered to Harry Perridon (2012), p. 229-254
163  download 477325 Book review: G.J. Vossius on imitation: reading the new edition of Vossius's Poetics
J. Jansen in: Nieuwsbrief Neolatinistenverband, Vol. 25 (2012), p. 21-38, Gerardus Joannes Vossius. Poeticarum institutionum libri tres = Institutes of poetics in three books
164  download 477323 Book review: 
C. Andone in: Argumentation, Vol. 26 (2012), p. 291-296 , Giving reasons: a linguistic-pragmatic approach to argumentation theory
165  download 477346 Chapter: O konkurencii meždu sojuzami pri vyraženii preryvajuščego sledovanija v pol’skom, češskom i slovackom jazykach
A. Barentsen in: Between West and east: Festschrift for Wim Honselaar on the occasion of his 65th birthday (2012), p. 11-34
166  download 477330 Book review: 
M. Paijmans in: Zeventiende Eeuw, Vol. 28 (2012), p. 196-198 , Joost van den Vondel (1587-1679): Dutch playwright in the Golden Age
167  download 477324 Book review: 
F. Camphuijsen in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 127 (2012), p. review 54- , De ontdekking van de middeleeuwen: geschiedenis van een illusie
168  download 477331 Article: Schipperen op de Aziatische vaart: de financiering van de VOC kamer Enkhuizen, 1602-1622
R. Schalk, O. Gelderblom, J. Jonker in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 127 (2012), p. 3-27
169  download 483111 Chapter: ›Højt at flyve dybt at falde‹: glimt fra den danske provins og avantgarde i senmoderniteten
H. van der Liet in: PopAvant: Verhandlungen zwischen Populärkultur und Avantgarde in Dänemark (2012), p. 249-273
170  download 464273 Chapter: Comparing verbal aspect in Slavic and Gothic
R. Genis in: Language for its own sake: essays on language and literature offered to Harry Perridon (2012), p. 59-80