The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2012

91 to 100 of 965
1 ... 71   81   91   101   111 ... 191 ... 281 ... 381 ... 481 ... 571 ... 671 ... 771 ... 861 ... 961

91  download 479860 Article: Neither fish nor fowl, but real bodies: the films of Sven Augustijnen
S. Berrebi in: Afterall, Vol. 31 (2012), p. 86-93
92   Article: Neurocultuur: een kleine verkenning
S. Besser in: Parmentier, Vol. 21 (2012), p. 21-30
93  download 467665 Chapter: Pragmatic humanism: the case of borders
A. Beukema toe Water, Y. Bouadi, R. Mahieu in: Social housing - housing the social: art, property and spatial justice (2012), p. 482-484
94  download 353553 Dissertation: ‘Whose Vietnam?’ - ‘Lessons learned’ and the dynamics of memory in American foreign policy after the Vietnam War
H.B. Beukenhorst (2012), p. 275
95   Article: Het nut van de rode pen: of, hoe en wanneer correctie bijdraagt aan de schriftelijke taalvaardigheid van tweedetaalleerders
C. van Beuningen in: Levende Talen Tijdschrift, Vol. 13 (2012), p. 3-12
96   Article: Evidence on the effectiveness of comprehensive error correction in second language writing
C.G. van Beuningen, N.H. de Jong, F. Kuiken in: Language Learning, Vol. 62 (2012), p. 1-41
97  download 478101 Article: Off-shoring and out-sourcing the borders of EUrope: Libya and EU border work in the Mediterranean
L. Bialasiewicz in: Geopolitics, Vol. 17 (2012), p. 843-866
98  download 477327 Book review: 
P. Bijl in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 127 (2012), p. review 52- , Colonial memory: contemporary women's travel writing in Britain and the Netherlands
99  download 477328 Book review: 
P. Bijl in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 127 (2012), p. review 49- , Images of the tropics: environment and visual culture in colonial Indonesia
100   Article: Colonial memory and forgetting in the Netherlands and Indonesia
P. Bijl in: Journal of Genocide Research, Vol. 14 (2012), p. 441-461