The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2011

541 to 550 of 1143
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 521   531   541   551   561   571 ... 681 ... 791 ... 911 ... 1021 ... 1141

541   Chapter: Goddesses, priests and temples
P.S. Lulof in: Etruscans: eminent women, powerful men (2011), p. 109-110
542   Chapter: The Etruscans
P.S. Lulof in: Etruscans: eminent women, powerful men (2011), p. 11-12
543   Chapter: The Etruscans and the others
P.S. Lulof in: Etruscans: eminent women, powerful men (2011), p. 145-146
544   Article: The stranding of negation markers
R. Cirillo in: Bucharest Working Papers in Linguistics, Vol. 13 (2011), p. 49-62
545  download 479858 Chapter: Wendepunkte in der Frühgeschichte der Maastrichter Servatiusabtei
T. Panhuysen in: Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000): proceedings of the 60th Sachsensymposion, 19.-23. September 2009 Maastricht (2011), p. 67-89
546   Book review: 
W. Melching in: European Review, Vol. 19 (2011), p. 149-151 , The shame of surviva: working through a Nazi childhood
547   Chapter: Het leven van Peter de Génestet (1829-1861)
M. Mathijsen in: Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (2011), p. 8-21
548  download 480310 Book review: 
I. Nieuwenhuis in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 16 (2011), p. 59-62 , Arend Fokke Simonsz. De moderne Helicon
549   Chapter: Als de dood een vriend wordt: commentaar op een proeve van een wet
G. den Hartogh in: Uit vrije wil: waardig sterven op hoge leeftijd (2011), p. 89-108
550   Chapter: Muse und Medusa: das gemalte Porträt in Jacques Tourneurs Experiment Perilous
T. Elsaesser in: FilmKunst: Studien an den Grenzen der Künste und Medien (2011), p. 225-238