The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2011

471 to 480 of 1034
1 ... 101 ... 201 ... 301 ... 411 ... 451   461   471   481   491 ... 511 ... 611 ... 721 ... 821 ... 921 ... 1031

471   Book review: Het grijze gebied tussen burger en soldaat
S. Kruizinga in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 287-288 , Civilians in a world at war, 1914-1918
472   Article: The stranding of negation markers
R. Cirillo in: Bucharest Working Papers in Linguistics, Vol. 13 (2011), p. 49-62
473  download 479858 Chapter: Wendepunkte in der Frühgeschichte der Maastrichter Servatiusabtei
T. Panhuysen in: Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000): proceedings of the 60th Sachsensymposion, 19.-23. September 2009 Maastricht (2011), p. 67-89
474   Book review: 
W. Melching in: European Review, Vol. 19 (2011), p. 149-151 , The shame of surviva: working through a Nazi childhood
475   Chapter: Het leven van Peter de Génestet (1829-1861)
M. Mathijsen in: Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (2011), p. 8-21
476  download 480310 Book review: 
I. Nieuwenhuis in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 16 (2011), p. 59-62 , Arend Fokke Simonsz. De moderne Helicon
477   Book review: 
P.S. Gerbrandy in: Mnemosyne, Vol. 64 (2011), p. 163-165 , La Troade: un paysage et son héritage littéraire: les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence
478   Article: Toetsing van biobanken: lessen uit het Parelsnoer Initiatief
M. Boeckhout, J. van Dijk, D.A. Legemate in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 155 (2011), p. A3557-
479   Article: Volunteers as the ‘new’ model citizens: governing citizens through soft power
G.P.L. Chong in: China Information, Vol. 25 (2011), p. 33-59
480   Chapter: Onvoltooid verleden tijd: politieke visies in de onvoltooide Batavenreeks voor het stadhuis van Amsterdam = Past imperfect: political ideals in the unfinished Batavian series for the town hall of Amsterdam
E. Kolfin in: Opstand als opdracht = The Batavian commissions: Flinck, Ovens, Lievens, Jordaens, De Groot, Bol, Rembrandt (2011), p. 10-21