The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2011

471 to 480 of 1038
1 ... 101 ... 201 ... 311 ... 411 ... 451   461   471   481   491 ... 511 ... 621 ... 721 ... 821 ... 931 ... 1031

471   Article: Los van 'nieuw fout' en 'grijs': de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog
J. Damsma in: Holland, Vol. 43 (2011), p. 98-107
472   Article: 'De Oppermagt des Volks': radicale democraten in Leiden tussen nationaal ideaal en lokale werkelijkheid (1795-1797)
P. Brandon, K. Fatah-Black in: Holland, Vol. 43 (2011), p. 3-23
473  download 462072 Chapter: Értelek, értelek... de miről beszélsz?? A keresztény-zsidó párbeszéd a kognitív vallástudomány perspektívájából
T. Biró in: "Vízió és valóság": A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én "A dialógus sodrában…" címmel tartott zsidó–keresztény konferencia előadásai (2011), p. 51-71
474   other: De promovendus: Michelet, de vader van de Franse geschiedschrijving? Interview met Camille Creyghton
C. Creyghton (2011)
475   Book review: Het grijze gebied tussen burger en soldaat
S. Kruizinga in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 287-288 , Civilians in a world at war, 1914-1918
476   Article: The stranding of negation markers
R. Cirillo in: Bucharest Working Papers in Linguistics, Vol. 13 (2011), p. 49-62
477  download 479858 Chapter: Wendepunkte in der Frühgeschichte der Maastrichter Servatiusabtei
T. Panhuysen in: Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000): proceedings of the 60th Sachsensymposion, 19.-23. September 2009 Maastricht (2011), p. 67-89
478   Book review: 
W. Melching in: European Review, Vol. 19 (2011), p. 149-151 , The shame of surviva: working through a Nazi childhood
479   Chapter: Het leven van Peter de Génestet (1829-1861)
M. Mathijsen in: Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (2011), p. 8-21
480  download 480310 Book review: 
I. Nieuwenhuis in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 16 (2011), p. 59-62 , Arend Fokke Simonsz. De moderne Helicon