The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2011

201 to 210 of 1106
1 ... 101 ... 181   191   201   211   221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

201   Chapter: Das Leben Abraham Bloemaerts
M.J. Bok in: Der Bloemaert-Effekt! Farbe im Goldenen Zeitalter (2011), p. 18-22
202   Book editorial: Le jeu et l'accessoire: mélanges en l’honneur du professeur Michel Rousse
M. Bouhaïk-Gironès, D. Hüe, J. Koopmans (2011), p. 418
203   Book: Le Recueil de Florence: 53 farces imprimées à Paris vers 1515: édition critique
J. Koopmans (2011), 826 p.
204  download 341983 Dissertation: Scripting Artworks: Studying the Socialization of Editioned Video and Film Installations
A. Noël de Tilly (2011), p. 239
205  download 342604 Article: Verbal and adjectival participles: position and internal structure
P. Sleeman in: Lingua, Vol. 121 (2011), p. 1569-1587
206  download 337340 Article: De terugkeer van het eigene
R. van der Laarse in: Boekman, Vol. 88 (2011), p. 88-95
207  download 341216 Article: Vulgo, imitación y natural en el 'Arte nuevo de hacer comedias' (1609) de Lope de Vega
A. Sánchez Jiménez in: Bulletin of Hispanic Studies, Vol. 88 (2011), p. 727-742
208  download 342306 Dissertation: Dat nooit meer: de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
C.A.M. van der Heijden (2011), p. 928
209  download 518250 Book review: 
M. Lok in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 126 (2011), p. 108-110 , 'Een echte Overijsselschman': Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving
210  download 341376 Book review: 
M. Lok in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 126 (2011), p. 108-110 , Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (1743-1814): regent, democraat, huisvader