The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2011

131 to 140 of 1106
1 ... 101   111   121   131   141   151 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

131  download 339045 Book review: 
V.I. Kimmelman in: Voprosy Jazykoznanija, Vol. 2011/4 (2011), p. 135-143 , Sign languages
132   Chapter: Archivistics: science or art?
E. Ketelaar in: The future of archives and recordkeeping: a reader (2011), p. 89-100
133   Chapter: Van Goyen as burgher of Delft? Jan Steen and the moralistic mode
M.J. Bok in: Aemulatio: imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800: essays in honor of Eric Jan Sluijter (2011), p. 342-357, 504
134  download 337825 Book review: Gemedialiseerd nationalisme en het succes van identiteitspolitiek
R. van der Laarse in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 401-402 , Identiteitspolitiek: media en de constructie van gemeenschapsgevoel
135   Article: Native dialect matters: perceptual assimilation of Dutch vowels by Czech listeners
K. Chládková, V.J. Podlipský in: The Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 130 (2011), p. EL186-EL192
136   Article: Effect of explicit and implicit instruction on free written response task performance
S. Andringa, K. de Glopper, H. Hacquebord in: Language Learning, Vol. 61 (2011), p. 868-903
137   Chapter: Fransema voor de Jachtcommissie
E. Ketelaar in: Historische Groninger rechtszaken: bundel ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Groningsch Juridisch Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio 1761-2011 (2011), p. 33-41
138   Book editorial: Studies in the history of culture and science: a tribute to Gad Freudenthal
R. Fontaine, R. Glasner, R. Leicht, G. Veltri (2011), p. XVIII, 489
139  download 338506 Article: The flesh and blood of embodied understanding: the source-path-goal schema in animation film
C. Forceville, M. Jeulink in: Pragmatics & Cognition, Vol. 19 (2011), p. 37-59
140  download 338529 Article: Westerbork-leerstoel
R. van der Laarse in: Getekend nieuws : een uitgave van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Vol. 20 (2011), p. 6-