The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2008

841 to 850 of 1444
1 ... 141 ... 281 ... 431 ... 571 ... 721 ... 821   831   841   851   861 ... 1001 ... 1151 ... 1291 ... 1441

841   Chapter: Reflexieve zedelijkheid in de hoogmoderne samenleving
M. Coolen in: Hegel actueel: over de betekenis van het Hegeliaanse denken voor wetenschap, religie en politiek in de XXIe eeuw (2008), p. 19-54
842   Article: Wat is eigenlijk copernicaans aan Kants copernicaanse revolutie?
D. Schulting in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Vol. 100 (2008), p. 41-66
843   Chapter: Avant-propos
M. Engelberts, D. de Ruyter, K. Germoni, H. Penet-Astbury in: Des éléments aux traces = Elements and traces (2008), p. 9-14
844   Chapter: Zuid-Afrika: een tekstgekwelde moederland: van apartheid naar post-apartheid, zoals weerspiegeld in literaire verbeelding
E. Jansen in: Apartheid, anti-apartheid, post-apartheid: terugblik en evaluatie (2008), p. 79-87
845   Article: Strategic maneuvering with the intention of the legislator in the justification of judicial decisions
E.T. Feteris in: Argumentation, Vol. 22 (2008), p. 335-353
846   Article: Strategisch manoeuvreren met onaanvaardbare gevolgen en de bedoeling van de wetgever: manifestaties van strategisch manoeuvreren in de rechtvaardiging van juridische beslissingen
E.T. Feteris in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 30 (2008), p. 58-74
847   Book review: De gevels van het paleis
M.J. Bok in: Amstelodamum, Vol. 95 (2008), p. 26-27 , De gevels van het Koninklijk Paleis Amsterdam: essay over het voorgestelde herstel van de belevingswaarde
848   Chapter: Preface
F.H. van Eemeren, D.C. Williams, I.Z. Zagar in: Understanding argumentation: work in progress (2008), p. 9-
849   Chapter: Más sobre falacias como descarrilamientos de maniobras estratégicas: el caso de 'tu quoque'
F.H. van Eemeren, P. Houtlosser in: De las falacias: argumentación y comunicación (2008), p. 37-51
850   Chapter: Preface
F.H. van Eemeren, B. Garssen in: Controversy and confrontation: relating controversy analysis with argumentation theory (2008), p. vii-viii