The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2006

391 to 400 of 1008
1 ... 91 ... 201 ... 301 ... 371   381   391   401   411 ... 501 ... 601 ... 701 ... 801 ... 901 ... 1001

391   Book review: 'Boeken als tandpasta. De gevaren van grote boekhandelsketens'
E.A. Kuitert in: NRC Handelsblad, Vol. 16-6-2006 (2006) , Reluctants Capitalists
392   Article: Diverse columns (eens per 3 weken)
E.A. Kuitert in: Folia (2006)
393   Article: 'Niets nieuws onder de zon'
E.A. Kuitert in: Boekman, Vol. 18 (2006), p. 94-
394   Article: Is er nog een Achterberg?
N.T.J. Laan in: De Groene Amsterdammer. Literatuur, Vol. 130 (2006), p. 13-17
395   Article: 'De geest van Wassenbergh'
N.T.J. Laan in: De Moanne. Algemien-kultureel opinybled., Vol. 5 (2006), p. 34-36
396   Chapter: L'événement et le théâtre dans le nord de la France à la fin du Moyen Âge
K.V.M-.P. Lavéant in: Que m'arrive-t-il ? Littérature et événement (2006), p. 121-131
397   Chapter: 'Le roi et son double, a Royal Entry to Late-Medieval Abbeville'
K.V.M-.P. Lavéant in: Symbolic Communication in Late-Medieval Towns (2006), p. 43-64
398   Book: De bronnen van het vaderland: taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890
J.T. Leerssen (2006), 222 p.
399   Book: National thought in Europe: A cultural history
J.T. Leerssen (2006), 310 p.
400   Article: 'Englishness, ethnicity and Matthew Arnold'
J.T. Leerssen in: European Journal of English Studies, Vol. 10 (2006), p. 63-79