The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2003

471 to 480 of 1191
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 451   461   471   481   491 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

471   Article: Plugged. Peter Verhelst en de autonomie van de poezie
T.L. Vaessens in: De Revisor, Vol. 30 (2003), p. 20-40
472   Article: Over de Vijftigers en de terugkeer van strofen en rijm in de poezie
T.L. Vaessens in: Tirade, Vol. 47 (2003), p. 199-206
473   Book: Postmoderne poezie in Nederland en Vlaanderen
T.L. Vaessens, Jos Joosten (2003), 271 p.
474   Book review: Vergeten dichters. Joris van Casteren, In de schaduw van de Parnassus
T.L. Vaessens in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 20 (2003), p. 41- , In de schaduw van de Parnassus
475   Article: A Note and a Query from T. W. Gissing
B.P. Postmus in: The Gissing Journal, Vol. 39 (2003), p. 29-30
476   Article: A Paisley Grocer and Two Paisley Poets
B.P. Postmus in: The Gissing Journal, Vol. 39 (2003), p. 18-24
477   Article: Evenementen-agenda
P.J. Verkruijsse in: Neder-L: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, Vol. 12 (2003)
478   Chapter: Reisteksten als onderzoeksobject
P.J. Verkruijsse in: Praagse perspectieven 1: Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op 21 en 22 oktober 2002 (2003), p. 5-17
479   Chapter: The phonology of name sings: a comparison between the sign languages of Uganda, Mali, Adamorobe and The Netherlands
V.A.S. Nyst, A.E. Baker in: Cross-linguistic perspectives in sign language research. Selected papers from TISLR 2000. (2003), p. 71-79
480   Article: Gister, vandaag en morgen...
V.A.S. Nyst, O. Crasborn in: Woord & Gebaar - Onafhankelijk Dovenblad (2003)