The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2003

21 to 30 of 1191
1   11   21   31   41 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

21   Article: De communicatieve functie buiten het hier-en-nu door kinderen met het Syndroom van Down.
E.M. Parigger, A.E. Baker in: Stem-, Spraak- en Taalpathologie, Vol. 11 (2003), p. 120-139
22   Article: Hoge en lage wetenschap. De vingerafdruk als pars pro toto
J.F.T.M. van Dijck in: De Academische Boekengids, Vol. 3 (2003), p. 7-9
23   Article: Ingenieurs en kunstenaars samen op de kermis
J.F.T.M. van Dijck in: Krisis: Tijdschrift voor Empirische Filosofie, Vol. 3 (2003), p. 83-87
24   Chapter: Digitaal Engagement
J.F.T.M. van Dijck in: Nieuwe Engagement in architectuur, kunst en vormgeving (2003), p. 150-154
25   Book review:
I.E. Zwiep in: Journal of Jewish studies, Vol. 54 (2003), p. 172-177 , The Jews and the sciences in the Middle Ages.
26   Book review:
I.E. Zwiep in: Journal of Jewish studies, Vol. 54 (2003), p. 172-177 , The medieval Hebrew encyclopedias of science and philosophy : proceedings of the Bar-Ilan University conference
27   Book review:
I.E. Zwiep in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 60 (2003), p. 691-693 , Kitâb al-Nutaf by Judah Hayyûj. A critical edition.
28   Article: Conference Report Sepharad in Ashkenaz. Medieval knowledge and eighteenth-century enlightened Jewish discourse
I.E. Zwiep in: EAJS newsletter / European Association for Jewish Studies, Vol. 13 (2003), p. 35-36
29   Article: En zij lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk
I.E. Zwiep in: Filter : tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap, Vol. 10 (2003), p. 35-36
30   Chapter: All my daughters… Once again, what can we do with the text?
A. Brenner in: Prophetie in Israel. (2003), p. 179-184