The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2000

21 to 30 of 1212
1   11   21   31   41 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 601 ... 721 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

21   Chapter: Franciscus Junius
Ph. Breuker in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Bd. 16 (2000), p. 129-132
22   Book editorial: Gendered Memories
H. Geyer- Ryan, J. Neubauer (2000)
23   Chapter: Gender, Memory, Literature
H. Geyer- Ryan in: Gendered Memories (2000), p. 5-8
24  download 126572 Chapter: Bearing the stamp of History: the Elitist Route to Democracy in the Netherlands
R. van der Laarse in: European Democratization since 1800 (2000), p. 50-76
25   Chapter: De Deugd en het Kwaad. Liberalisme, conservatisme en de erfenis van de Verlichting
R. van der Laarse in: De Verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (2000), p. 2-45
26  download 126573 Book: A Nation of Notables: Class, Politics and Religion in the Netherlands in the Nineteenth Century
R. van der Laarse (2000), 125 p.
27   Article: Getuigen verhalen. Op consult bij onbevoegde homeopaten
M.F. Gijswijt - Hofstra in: Volkskundig Bulletin, Vol. 25 (2000), p. 161-176
28   Book editorial: Gender en Geschiedenis
M.F. Gijswijt - Hofstra (2000)
29   Book editorial: Geschiedenis en Gezondheid
M.F. Gijswijt - Hofstra (2000)
30   Article: Falen of slagen. Motieven bij laatmiddeleeuwse stadsstichtingen
R.J. Rutte in: Historisch Geografisch Tijdschrift, Vol. 18 (2000), p. 1-11