The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1997

1501 to 1510 of 1673
1 ... 161 ... 331 ... 501 ... 661 ... 831 ... 1001 ... 1171 ... 1331 ... 1481   1491   1501   1511   1521 ... 1671

1501   Article: Francois Jullien: Comparative Thinking
K.L. van der Leeuw in: China Review International, Vol. 4 (1997), p. 322-335
1502   Chapter: 'Die' Rationalitat, 'die' Moderne und der Holocaust
M.H. Schafer in: Genozid und Moderne (1997), p. 72-91
1503   Chapter: Duurzaamheid en recripociteit
W. Achterberg in: In debat met de toekomst. Normatieve randvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling (1997), p. 111-127
1504   Chapter: Reason in Environmental Ethics
W. Achterberg in: Ethik, Vernunft und Rationalitat. Jahresbericht 1996 (1997), p. 150-159
1505   Article: 'Ich lehre nicht, ich erzahle'. Geschichte und Geschichten in Goethes naturwissenschaftlichen Schriften
J. Neubauer in: Goethe-Jahrbuch, Vol. 114 (1997), p. 163-173
1506   Book review: The Unfinished Manner
J. Neubauer in: Comparative Literature Studies, Vol. 34 (1997), p. 287-289, -
1507   Chapter: Het Marshall-plan en wij: Economische, politieke en culturele bedoelingen
R. Kroes in: Van strohalm tot strategie: het Marshallplan in perspectief (1997), p. 27-38
1508   Chapter: Introduction
R. Kroes, C. Giorcelli in: Living with America, 1946-1996 (1997), p. I-V
1509   Chapter: Citizenship between Globalism and Regionalism: a Comparison of Trends in North-America and Europe
R. Kroes in: Diversified Migration Patterns of North-America: Their Challenges and Opportunities (1997), p. 301-323
1510   Book review: Religion and the working class in Antebellum America
R. Kroes in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 110/2 (1997), p. 247-249 , Religie en de arbeidersklasse