The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1993

191 to 200 of 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

191  download 26102 Article: Stalin's Organic Theory of the Party
E. van Ree in: The Russian Review, Vol. 52 (1993), p. 43-57
192   Book: Imperatives and other directive expressions in Latin. A study in the pragmatics of a dead language
R. Risselada (1993), 354 p.
193  download 15495 Article: Burgers en arbeiders
P. de Rooy in: Theroretische Geschiedenis, Vol. 20 (1993), p. 49-55
194  download 15514 Article: De hypothese van het evolutiedogma
P. de Rooy in: De Negentiende Eeuw, Vol. 19 (1993), p. 115-128
195   Chapter: M.W.F. Treub (1858-1931)
P. de Rooy in: Van Thorbecke tot Telders: hoofdpersonen uit de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme vóór 1940 (1993), p. 77-86
196   Chapter: Van uit een nieuwe wereld: over de periodieke somberheid en het utopisch verlangen in de Nederlandse sociaal-democratie
P. de Rooy in: Nieuwe arena's: over vrijheid, gelijkheid, schaarste en sociaal-democratie (1993), p. 20-33
197   Book review: Fonti classiche per le civilta Fenicia e Punica, I
C.J. Ruijgh in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 50 (1993), p. 453-456 , Fonti classiche per le civilta Fenicia e Punica, I
198   Book review:
N.C.F. van Sas in: NRC-Handelsblad, Vol. 23-JUL-1994 (1993), p. 735, Homines novi: de eerste volksvertegenwoordigers van 1795
199   Chapter: La nation néerlandaise au XIXme siècle: mythes et représentations
N.C.F. van Sas in: Lieux de mémoire et identités nationales: La France et les Pays-Bas (1993), p. 185-205
200   Chapter: Nationalismus in den Niederlanden während des langen 19. Jahrhunderts (1780-1914)
N.C.F. van Sas in: Freiheitsstreben, Demokratie, Emanzipation (1993), p. 27-65