The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1993

151 to 160 of 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

151   Article: Literair nationalisme: W.B. Yeats tussen universalisme en particularisme
J.T. Leerssen in: Handelingen. Koninklijke Zuidnederlandse Maatsch. voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis, Vol. 47 (1993), p. 55-67
152   Article: Literatuur op de landkaart : taal, territorium en culturele identiteit
J.T. Leerssen in: Forum der letteren, Vol. 34 (1993), p. 16-28
153   Book review: Het stedelijk netwerk in Belgie in historisch perspectief (1350-1850). Een statistische en dynamische benadering
C.M. Lesger in: Bijdragen tot de Geschiedenis, Vol. 76 (1993), p. 261-262 , -
154   Book review:
P.H.D. Leupen in: Theoretische Geschiedenis, Vol. 20 (1993), p. 471- , Der Investiturstreit
155   Book review:
P.H.D. Leupen in: Theoretische Geschiedenis, Vol. 20 (1993), p. 464-465 , Constantin der Gro?e un die Christen-Uberlegungen zur konstantinischen Wende
156   Article: Finally Awake
R.A. Lunsingh Scheurleer in: Bulletin Antieke Beschaving (1993), p. 195-202
157   Chapter: 2 augustus 1828: Johannes Nierstrasz wordt ten grave gedragen. De botsing van twee typisch negentiende-eeuwse literatuuropvattingen
M.T.C. Mathijsen in: Nederlandse Literatuur, een geschiedenis (1993), p. 426-431
158   Article: Autorisatie als twistappel
M.T.C. Mathijsen in: Spectator, Vol. 22 (1993), p. 100-115
159   Chapter: De Nederlandse taal is een straatmeid
M.T.C. Mathijsen in: Handboek voor het literatuuronderwijs 1993 (1993), p. 31-32
160   Chapter: Editieverantwoording
M.T.C. Mathijsen in: Verzamelde gedichten (1993), p. 669-746