The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1993

91 to 100 of 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

91   Book editorial: Taalbaak.
Y. Halink, F.H. van Eemeren, R. Grootendorst (1993), p. losbladig
92   Book review:
A.J.A.M. Hanou in: Theoretische Geschiedenis, Vol. 20 (1993), p. 105-109 , Aufklarung und Geheimgesellschaften. Zur politischen Funktion und Sozialstruktur der Freimaurerlogen im 18. Jahrhundert
93   Article: The making of a bourgois state. War, politics and finance during the Dutch revolt
M.C. 't Hart in: Chronicle of Higher Education, Vol. 7/4 (1993)
94   Article: De legitimiteit van de dienstplicht
G.A. den Hartogh in: Socialisme en democratie, Vol. 50 (1993), p. 186-188
95   Article: Het kwaad: een seculiere visie
G.A. den Hartogh in: Rekenschap, Vol. 40 (1993), p. 102-105
96   Article: In Memoriam Trudy van Asperen
G.A. den Hartogh in: Wijsgerig Perspectief, Vol. 34 (1993), p. 136-138
97   Inaugural lecture: Kun je een zygote liefhebben? : over de waarde van het leven en de grenzen van de morele gemeenschap
G.A. den Hartogh (1993)
98   Chapter: Milieu, overheid en levensstijl
G.A. den Hartogh in: Milieubehoud en consumptiepatronen (1993), p. 57-58
99   Book review: Rehabilitating legal conventionalism: a critical review
G.A. den Hartogh in: Law and philosophy, Vol. 12 (1993), p. 233-247, A conventionalist theory of institutions
100   Chapter: Slotbeschouwing
G.A. den Hartogh, F. Jacobs in: Het bedachte leven (1993), p. 205-225