The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1988

21 to 30 of 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

21   Book: Psychiatrie, gezondheid en ziekte volgens H.C. Rümke
J.A. van Belzen (1988), 94 p.
22   Chapter: Tussen Kraepelin en Jaspers
J.A. van Belzen in: Fenomenologie en psychiatrie (1988), p. 7-58
23   Dissertation: Zicht op synthese? H.C. Rümke's streven naar integratie in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg
J.A. van Belzen (1988), p. 170
24   Article: Perceptual normalization of the vowels of a man and a child in various contexts
D.R. van Bergem, L.C.W. Pols, F.J. van Beinum in: Speech communication, Vol. 7 (1988), p. 1-20
25   Book: The Book of Ruth: literary, stylistic and linguistic studies (Hebrew).
A. Brenner (1988), 168 p.
26   Book: The Israelite woman: social role and literary type in biblical narrative; transl. into Japanese..
A. Brenner, T. Yamku (1988), 244 p.
27   Article: Zelfverloochening als middel tot zelfbevestiging. Sociaal gedrag van vrouwen in het oude Israel.
A. Brenner in: Mara, Vol. 1 (1988), p. 19-30
28  download 15483 Article: Argumentatie en recht.
F.H. van Eemeren, F.B.M. Kunneman in: Tijdschrift voor taalbeheersing., Vol. 10 (1988), p. 161-164
29   Chapter: Argumentation analysis: a Dutch counter-balance.
F.H. van Eemeren in: Critical Thinking. Proceedings of the First British Conference on Informal Logic and Critical Thinking. (1988), p. 39-53
30   Chapter: Componenten van argumentatie-onderzoek; inleiding op het thema Argumentatietheorie & Retorica.
F.H. van Eemeren in: Taalbeheersing in ontwikkeling. lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 16, 17 en 18 december 1987 aan de Universiteit van Amsterdam. (1988), p. 3-5