The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2012

61 to 70 of 498
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401   411   421   431   441   451   461   471   481   491

61  download 477569 Report: Afbouw van het Wsw-bestand: update 2011
C. Berden, C. Tempelman (2012), p. 17
62  download 467748 Report: De waarde van logopedie: de kosten en baten van logopedie bij kinderen met spraak-/taalstoornissen
C. Berden, L. Kok (2012), p. i, 25
63  download 467749 Report: Economische kerngegevens Nederlandse film: quickscan
C. Berden, J. Weda, R. van der Noll (2012), p. i, 34
64   Article: Succesvol jongerenwerk
C. Berden in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 97 (2012), p. 573-573
65  download 482782 Report: De economische bijdrage van tijdelijke arbeidsmigranten: een realistisch beeld
E. Berkhout, B.J.F. Hof (2012), p. iii, 39
66  download 467750 Report: Studie & werk 2012: hbo'ers en academici van afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt
E. Berkhout, J. Prins, S. van der Werff (2012), p. 79
67  download 467751 Report: Into the gap: exploring gaps and mismatches
E.E. Berkhout, M. Sattinger, J. Theeuwes, M. Volkerink (2012), p. xviii, 136
68   Report: Structural breaks in mortality trends with an application to Dutch and Belgian data
F. van Berkum (2012), p. 25
69   Article: Beauty and the sources of discrimination
M. Berlot, V. Bhaskar, J. van de Ven in: Journal of Human Resources, Vol. 47 (2012), p. 851-872
70  download 442441 Dissertation: Other people‚Äôs money: essays on capital market frictions
M.R.C. Bersem (2012), p. vi, 131