The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2012"

AuthorsB. Baarsma, F. de Kam, R. Linschoten, W. VerLoren van Themaat, M. Varkevisser
TitleOpereren binnen zorguitgavenkaders
JournalEconomisch-Statistische Berichten
Volume97
Year2012
Issue4638
Pages408-411
ISSN00130583
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractDoor het wettelijk recht op zorg kan vooraf geen volledige zekerheid worden geboden dat zorguitgaven onder alle omstandigheden binnen de grenzen van het Budgettair Kader Zorg blijven.
Wel zijn aanvullende maatregelen mogelijk om marktpartijen maximaal te prikkelen binnenskaders te blijven. Hierdoor worden de uitgaven voor medisch-specialistische zorg aanzienlijk beter beheersbaar dan nu het geval is.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker