The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2012"

AuthorsB. Baarsma, M. Barendrecht
TitleMediation 2.0
JournalNederlands Juristenblad
Volume2012
Year2012
Issue32
Pages2239-2243
ISSN01650483
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractMediation als dienst verleend aan twee partijen in een conflict komt niet echt van de grond, hoe goed het ook helpt om conflicten op te lossen. Dat ligt aan fundamentele doorgroeibelemmeringen aan de vraagzijde. In plaats van steun door de wetgever of nieuwe marketinginspanningen, kan er beter worden gezocht naar nieuwe vormen om mediation toe te passen. Mediation 2.0 is waarschijnlijk niet langer een op zich zelf staande dienst, maar geïntegreerd in andere vormen van rechtspleging en geschiloplossing.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker