The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2012"

AuthorsB. Baarsma, M. Lückerath-Rovers
TitleDe toegevoegde waarde van de voordrachtscommissaris
JournalMAB
Volume86
Year2012
Issue9
Pages345-355
ISSN09246304
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractIn het kader van het moderniseren van intern toezicht op ondernemingen heeft ook de Ondernemingsraad (OR) een taak gekregen van de wetgever. De OR heeft daarmee verschillende aanknopingspunten om het toezicht door de Raad van Commissarissen (RvC) te beïnvloeden, waaronder het (versterkt) aanbevelingsrecht om een commissaris te benoemen. Van dit recht wordt lang niet altijd gebruik gemaakt. Dat is een gemiste kans, omdat er aanwijzingen zijn dat een RvC met een OR-voordrachtscommissaris op een aantal punten significant beter functioneert dan een RvC zonder OR-voordrachtscommissaris. Omdat het effect van de voordrachtcommissaris op veel punten echter geen (positief) effect lijkt te hebben, is vervolgonderzoek nodig naar onder andere de relatie met sectoren en ook andere aspecten, als de omvang van de onderneming of instelling waarop toezicht wordt gehouden. Pas daarna zijn beleidsmatige conclusies te trekken over bijvoorbeeld het stimuleren van het voordrachtrecht.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker