The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2011

361 to 370 of 596
1 ... 51 ... 111 ... 171 ... 231 ... 291 ... 341   351   361   371   381 ... 411 ... 471 ... 531 ... 591

361   Article: Het einde van de wet van Okun
C. Koopmans, J. Theeuwes in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 27 (2011), p. 209-216
362   Report: Maatschappelijke kosten en baten van het Waarborgfonds Kinderopvang
C. Koopmans, C. Berden, M. Kerste, M. de Nooij (2011), p. 106
363   Article: SCGE modelling in cost-benefit analysis: the Dutch experience
C. Koopmans, J. Oosterhaven in: Research in Transportation Economics, Vol. 31 (2011), p. 29-36
364   Article: Van zacht naar hard: milieueffecten in kosten-batenanalyses
C. Koopmans in: TPEdigitaal, Vol. 5 (2011), p. 15-26
365   Report: Verkassen? Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw
C. Koopmans, A. van der Knijff, G. Marlet, M. Ruijs, P. Smit, R. Stokkers, D. Willebrands, C. van Woerkens (2011), p. 100
366   Chapter: The effectiveness of regional policy: a literature study
C.C. Koopmans, C.C. Bijvoet in: Infrastructure productivity evaluation (2011), p. 33-46
367   Article: Competition, cooperation, and corporate culture
M. Kosfeld, F.A. von Siemens in: RAND Journal of Economics, Vol. 42 (2011), p. 23-43
368  download 459362 Report: Risk aversion and social networks
J. Kovarik, M.J. van der Leij (2011), p. 31
369  download 459427 Article: Audit firm rotation, audit firm tenure and earnings conservatism
S.T. Kramer, G. Georgakopoulos, I. Sotiropoulos, K.Z. Vasileiou in: International Journal of Business and Management, Vol. 6 (2011), p. 44-57
370   Article: A model of procedural and distributive fairness
M.W. Krawczyk in: Theory and Decision, Vol. 70 (2011), p. 111-128