The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2011"

AuthorsB. Baarsma, J. Theeuwes, M. Barendrecht
TitleDomeinmonopolie gerechtsdeurwaarder is te duur
JournalNederlands Juristenblad
Volume86
Year2011
Issue8
Pages479-485
ISSN01650483
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractDe huidige samenstelling van het domeinmonopolie van de gerechtsdeurwaarder is niet kosteneffectief. Het vervangen van dagvaardingen en exploten van betekening door de gerechtsdeurwaarder door een aangetekend schrijven met retour antwoord kan leiden tot potentiële kostenbesparingen die in de tientallen miljoenen euro’s lopen. De huidige kosten zijn een nodeloze last voor het bedrijfsleven, voor mensen met betalingsmoeilijkheden en voor degenen belast met schuldsaneringen. De potentiële kostenbesparingen van de invoering van een vereenvoudigde procedure voor niet-betwiste incasso’s loopt mogelijk in de honderd miljoen euro. In beide gevallen wordt daarbij niet tekortgedaan aan de kwaliteit of de rechtszekerheid.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker