The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2011"

AuthorsR. Dosker, P. Risseeuw, D. Willebrands, C. Berden
TitleHet verschil dat de zzp'er maakt
JournalTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume27
Year2011
Issue3
Pages306-317
ISSN01692216
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractZzp’ers worden gekoesterd wegens hun ondernemende inbreng op de arbeidsmarkt, maar bekritiseerd vanwege de uitholling van het collectieve stelsel van pensioenopbouw en sociale verzekeringen. We wegen de plussen en minnen van het zzp-schap in een opstelling met kosten en baten op sectoraal niveau tegen elkaar af. Voor twee sectoren (bouw en ICT) wordt het verschil in welvaart berekend tussen een wereld met zzp’ers en een virtuele wereld zonder zzp’ers. Als input gelden de aantallen werkgevers, zzp’ers en werknemers in de bestaande situatie, de gemiddelde productiviteit en het beloningsniveau van deze groepen, fiscale faciliteiten, het pensioenspaar- en verzekeringsgedrag van zzp’ers. Uit de analyse blijkt dat de positieve bijdrage van zzp’ers aan de sectoren voor een groot deel zit in de aan bedrijven geboden flexibiliteit. Zzp’ers nemen een deel
van het ondernemingsrisico van bedrijven over, en incasseren daarvoor een beloning. Een hogere productiviteit en een innovatieve attitude spelen een beperkte rol. De toegevoegde waarde van het zzp-schap zit in een beter functioneren van de arbeidsmarkt. Zzp’ers zijn wel zelfstandige risicodragers, maar geen innovatieve ondernemers.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker