The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2011"

AuthorR.F. Crespo
TitleTheoretical and practical reason in economics: capacities and capabilities
PromotorJ.B. Davis
Co-promotorM.J. Boumans
Date07-09-2011
PlaceBuenos Aires
Year2011
Pages110
FacultyFaculty of Economics and Business
Keywordspractical reason; theoretical reason; economic rationality; capabilities
AbstractRicardo Crespo pleit voor het herstel van de beoefening van theoretische en praktische rede in de economische wetenschap. Hij presenteert de ideeën van Nancy Cartwright en Amartya Sen als hulpmiddelen voor een dergelijk herstel. Crespo ziet Aristoteles als een belangrijke inspiratiebron voor de ideeën van zowel Cartwright als Sen. Hij bespreekt hoe deze ideeën gebruikt kunnen worden om een opvatting van praktische rede te ontwikkelen die geschikt is voor het oplossen van concrete problemen in wetenschap en samenleving. Cartwright spreekt over ‘capaciteiten’ (capacities) als reële oorzaken van gebeurtenissen. Een stabiele combinatie van deze oorzaken produceert gedragspatronen die tevens met behulp van deze combinatie verklaard kunnen worden. Zij noemt deze constellatie van stabiele oorzaken een ‘nomologische machine’. Sen spreekt over ‘capaciteiten’ (capabilities) als vrijheden of mogelijkheden voor mensen. Cartwright en Sen relateren beiden de term capaciteit aan het Aristotelische gedachtegoed. Hierdoor kunnen Cartwrights ‘capacity’ en Sens ‘capability’ ingezet worden om bepaalde resultaten te bereiken die van belang zijn in het maatschappelijke leven.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker