The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2011"

AuthorJ. Conijn
TitleDe Vastgoedlezing 2011: woningcorporaties op een kruispunt: wat zijn de gevolgen van een nieuw evenwicht tussen staatssteun en 'level playing field'?
PublisherAmsterdam School of Real Estate
PlaceAmsterdam
Year2011
Pages44
ISBN9789073440005
Title seriesBoekenreeks
Series number22
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
AbstractDe Nederlandse woningmarkt functioneert slecht en bezien vanuit de invalshoek van de woningmarkt zijn ingrijpende hervormingen nodig. Corporaties vormen samen met andere beleidsarrangementen een verstorende factor op de woningmarkt. Een herpositionering van corporaties kan een bijdrage leveren aan de gewenste hervorming van de Nederlandse woningmarkt. Beschreven wordt de positie op de woningmarkt, de omvang van de corporatiesector en de vermogenspositie. Als non-profit instelling is er bij de corporatie sprake van vermogen in de dode hand, dan is er geen marktconforme rendementseis. De mate waarin er bij corporaties rendementsverlies is zal aan de orde komen. Sinds 2011 is de staatssteun aan corporaties met nieuwe regelgeving afgebakend, echter nog niet voldoende. Aan de orde komt de rol van de corporaties bij het leveren van een bijdrage aan de vorming van het middensegment in de huursector. Het functioneren van corporaties kan verbeteren door rollen en functies beter te scheiden. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan, over de (verlaging) van de staatssteungrens en de vermogenssplitsing.
Document typeBook
Document finderUvA-Linker