The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2011"

AuthorsJ. Conijn, F. Schilder
TitleDe haalbaarheid van markthuren: mogelijkheden en consequenties
JournalReal Estate Research Quarterly
Volume10
Year2011
Issue1
Pages5-12
ISSN18779700
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
AbstractIn de analyses over het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt, spelen in de huursector de markthuren een belangrijke rol. Markthuren zijn gemiddeld genomen aanmerkelijk hoger dan de feitelijke huren. Als gevolg hiervan ontvangen huurders een impliciete subsidie, die gelijk is aan het verschil tussen de markthuur en de feitelijke huur. Deze impliciete subsidie werkt verstorend op de woningmarkt en is niet doelmatig omdat ze ook terecht komt bij huishoudens die op basis van
het inkomen geen subsidie behoeven (Romijn & Besseling, 2008; Conijn, 2008). In het verlengde hiervan zijn er diverse voorstellen geformuleerd om op termijn de feitelijke huren te verhogen naar het niveau van de markthuren (onder meer Werkgroep Wonen, 2010; CSED, 2010).
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker