The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2010

31 to 40 of 633
1   11   21   31   41   51   61 ... 121 ... 181 ... 251 ... 311 ... 371 ... 441 ... 501 ... 561 ... 631

31   Article: Strategic versus financial investors: the role of strategic objectives in financial contracting
S. Arping, S. Falconieri in: Oxford Economic Papers, Vol. 62 (2010), p. 691-714
32   Article: The pricing of bank debt guarantees
S. Arping in: Economics Letters, Vol. 108 (2010), p. 119-121
33   Chapter: Financial instability and agents' heterogeneity: a post Minskyan research agenda
T. Assenza, D. Delli Gatti, M. Gallegati in: The Elgar companion to Hyman Minsky (2010), p. 182-205
34   Article: Innovation through generative design
M. Avital in: AI Practitioner, Vol. 12 (2010), p. 30-34
35   Article: Concurrentieproblemen onderwijsmarkt ten koste van de kenniseconomie
B. Baarsma in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 95 (2010), p. 669-
36   Report: Evaluatie ingroeimodel maart 2010: Eindresultaten
B. Baarsma, J. Weda, S. van Wijnbergen (2010), p. 41
37   Article: Financiële tussenpersonen stellen eigen belang voorop in hetze tegen nieuw beloningsmodel
B. Baarsma in: Me Judice : Economen in Debat, Vol. 2010 (2010)
38   Chapter: Kroonverjaardag marktwerking in het notariaat: Tijd voor een feestje?
B. Baarsma in: Marktwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie? Voordrachten gehouden tijdens het symposium Marktwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie? op 5 november 2009, georganiseerd door de Stichting tot Bevordering der Notarië̈le Wetenschap (2010), p. 21-42
39   Article: Marktafscherming bij forensisch onderzoek
B. Baarsma, K. van Buiren in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 95 (2010), p. 758-761
40  download 358831 Article: Met kosten-batenanalyse kiezen tussen falende overheid en onvolmaakte markt
B. Baarsma, J. Theeuwes, C. Koopmans in: Me Judice : Economen in Debat, Vol. 2010 (2010)