The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2010

111 to 120 of 640
1 ... 61 ... 91   101   111   121   131 ... 191 ... 251 ... 311 ... 381 ... 441 ... 511 ... 571 ... 631

111   Article: Asymptotic confidence intervals for variograms of stationary time series
S. Bisgaard, D. Khachatryan in: Quality and Reliability Engineering International, Vol. 26 (2010), p. 259-265
112  download 341213 Report: A framework for conservatism and measurement in financial reporting
S. Bissessur (2010), p. 29
113  download 221135 Dissertation: The political economy of joining the European Union: Iceland’s position at the beginning of the 21st century
M Bjarnason (2010), p. 281
114  download 357752 Article: Improving long-term care provision: towards demand-based care by means of modularity
C. de Blok, K. Luijkx, B. Meijboom, J. Schols in: BMC Health Services Research, Vol. 10 (2010)
115   Article: Integrale visie op pensioenstelsel nodig
H.J. Blommestein, C. van Ewijk in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 95 (2010), p. 230-233
116  download 357746 Report: Van toezegging naar ambitie: Een betaalbaar reëel pensioen dat eerlijk is over de risico's en aanpasbaar voor exogene ontwikkelingen
D. Boeijen, N. Kortleve, J. Tamerus (2010), p. 71
117   Article: Hoe houden we de reële ambitie vol?
T.A.H. Boeijen, C.E. Kortleve, J.H. Tamerus in: PM. Pensioen Magazine, Vol. 15 (2010), p. 10-13
118   Article: Pensioengaranties: wat koopt de deelnemer daarvoor?
T.A.H. Boeijen, C.E. Kortleve, J.H. Tamerus in: PM. Pensioen Magazine, Vol. 15 (2010), p. 18-23
119   Report: Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen: antwoorden op enkele vragen
J. Bonenkamp, E. Westerhout, S.J. Vos (2010), p. 34
120  download 173067 Dissertation: Overrated credit risk: three essays on credit risk in turbulent times
D.G.J. Bongaerts (2010), p. x, 153