The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2010"

AuthorsR. Dosker, P.R. Risseeuw
TitleDe toekomst van de arbeidsmarkt van de Metropoolregio Amsterdam
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2010
Pages48
ISBN9789067335744
Title seriesSEO-rapport
Series number2010-45
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractOp de arbeidsmarkt was in de periode tot de recessie krapte (of verwachte krapte) het centrale thema. Met de crisis kwam de vrees voor werkloosheid, met name voor zwakke groepen, zoals starters en ouderen. Ondanks een sterk teruglopende productie, blijft de verwachte stijging van de werkloosheid tot dusver echter uit. Nu de economie opkrabbelt, is de vraag welke kant het op gaat: komt de krapte snel terug, of heeft de recessie als neveneffect dat de druk van de arbeidsmarkt is gehaald?

De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft SEO Economisch Onderzoek opdracht verleend om een prognose te maken voor de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Een door SEO ontwikkeld model voor de arbeidsmarkt van de provincie Noord-Holland is aangescherpt voor de Metropoolregio, en geactualiseerd met nieuwe cijfers over banen en bevolking. Om de onzekerheid over de ontwikkelingen op middellange termijn te kunnen vangen, zijn de groeiscenario’s die het Centraal Planbureau voor de komende jaren hanteert, doorvertaald naar de Metropoolregio.

In termen van banengroei en participatie leiden de scenario’s tot een redelijk optimistisch beeld voor de regio, ook al is de onzekerheid groot, en dreigen bepaalde sectoren en subregio’s toch met krimp geconfronteerd te worden. Grosso modo luidt de verwachting luidt dat de spanning op de arbeidsmarkt terug zal keren.
Document typeReport
Download
Document finderUvA-Linker