The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2009"

AuthorsL. Havermans, D. den Hartog, A. Keegan
TitleDe sociale kant van projectleiderschap
JournalProjectie
Volume16
Year2009
Issue2
Pages4
ISSN15709655
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
AbstractNummer 02 De sociale kant van projectleiderschap
Nummer 02 Flexibiliteit binnen randvoorwaarden
Nummer 02 Collega’s overtuigen met argumenten
Nummer 02 Don’t mind the gap


De sociale kant van projectleiderschap
Aansturen tot identificatie en verbondenheid met het project

Projectmanagers vervullen een veelvoud aan rollen. Ze zijn onder meer ambassadeur van het project, bewaken het budget, de deadlines en de kwaliteit ervan en faciliteren het projectteam. Maar bovenal geven zij leiding aan de mensen in het projectteam. Het zijn per slot van rekening mensen die met hun individuele kwaliteiten en onderlinge samenwerking het projectsucces bepalen. Een goede projectleider zorgt ervoor dat zijn of haar medewerkers weten wat het projectdoel is en waarvoor, welke weg daarheen genomen wordt en hoe ze kunnen bijdragen aan het bereiken van dat doel. Hij of zij stimuleert en motiveert de teamleden tot identificatie en verbondenheid met het project als solide basis voor goed functioneren, presteren en samenwerken. Maar hoe krijgt de projectleider dat voor elkaar? In dit artikel proberen we deze vraag te beantwoorden op basis van afzonderlijke interviews en een rondetafelgesprek met zes projectmanagers met wie u in de artikelen hierna kennis kunt maken.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker