The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2008"

AuthorsK. Arentsen, F. Fortanier
TitleDeterminanten van bedrijfsinterne handel: Een analyse van Nederland’s grootste niet-financiële ondernemingen
Book/source titleInternationaliseringsmonitor 2008
PublisherCentraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
PlaceVoorburg/Heerlen
Year2008
Pages31-42
ISBN9789035719774
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
AbstractEen groot deel van de Nederlandse internationale handel blijkt te bestaan uit bedrijfsinterne handel: internationale handel tussen groeps- en zustermaatschappijen. Deze handel kan een teken zijn van verticale specialisatie: intermediaire producten worden ingevoerd naar Nederland (of uitgevoerd naar andere locaties) om vervolgens verder te worden gebruikt in productie. Maar omdat de Nederlandse handel vooral plaatsvindt met andere ontwikkelde landen, zoals Duitsland, andere Europese landen en de Verenigde Staten, en omdat ook de groothandel en detailhandel een belangrijke rol spelen in het bepalen van bedrijfsinterne handel (samen telden zij in 2005 voor 44 procent van alle bedrijfsinterne exporten en 27 procent van alle bedrijfsinterne importen), is het grote aandeel bedrijfsinterne handel ook een teken van horizontale bedrijfsinterne uitwisseling van goederen (en diensten).
Niet alle ondernemingen zijn even actief wat betreft bedrijfsinterne handel. Zo is de grootte van een onderneming van belang, met name bij bedrijfsinterne uitvoer: hoe groter een onderneming, hoe groter het bedrijfsinterne aandeel van diens totale uitvoer. Daarnaast blijken buitenlandse ondernemingen hogere percentages bedrijfsinterne handel te hebben. De functie van Nederland als doorvoerhaven, toegangspoort tot Europa en vestigingsplaats voor regionale hoofdkwartieren van ondernemingen buiten de Europese Unie wordt duidelijk uit de cijfers voor bedrijfsinterne handel van met name Japanse, en in mindere mate Britse of Amerikaanse ondernemingen in Nederland: met name de bedrijfsinterne importen nemen een groot deel van de totale invoer in, voor Japanse ondernemingen zelfs tot 83 procent in 2005.
Document typeChapter
Download
Document finderUvA-Linker