The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2007

211 to 220 of 267
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261

211  download 506301 Article: De windenergiebelofte is gebakken lucht
B.M.S. van Praag in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 92 (2007), p. 669-
212  download 506300 Report: Perspectives from the Happiness Literature and the Role of New Instruments for Policy Analysis
B.M.S. van Praag (2007), p. 27
213  download 506243 Report: The benefits of being economics professor A (and not Z)
C.M. van Praag, B.M.S. van Praag (2007), p. 26
214  download 47063 Dissertation: Four essays on education, growth and labour economics
M.A. dos Reis Portela (2007), p. 121
215   Article: An experimental investigation of wage taxation and unemployment in closed and open economies (Revised version of Tinbergen Institute Discussion Paper 00112)
A.M. Riedl, F.A.A.M. van Winden in: European Economic Review, Vol. 51 (2007), p. 871-900
216   Article: Niet alles wat telt wordt geteld
J.L.A. van Rijckevorsel in: Het Verzekeringsarchief, Vol. 2007 (2007), p. 39-49
217   Report: De uitdaging is steeds hetzelfde, alleen de invulling is anders: Een onderzoek naar de ondersteuningsstructuur van de Nederlandse muzieksector
P.A. Risseeuw (2007), p. 46
218  download 131048 Chapter: Sectoronderzoek: [kengetallen goede doelen 2006]
P.A. Risseeuw, J. Holleman in: Nationale goede doelen rapport 2007: midden in de samenleving (2007), p. 7-15
219   Report: Indirecte effecten NZKG: Een kwalitatieve beschouwing van de indirecte effecten en relaties in het NZKG
F.A. Rosenberg, J.A.C. Korteweg, B.J.F. Hof (2007), p. 43
220   Report: MKBA Bodemsanering: Achtergrondrapportage; kosten en baten van 17 cases
F.A. Rosenberg, R.B.T. Lieshout, B.J.F. Hof (2007), p. 129