The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2007

11 to 20 of 267
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261

11  download 112540 Report: Evolution of market heuristics
M. Anufriev, C. Hommes (2007), p. 17
12  download 112541 Report: Wealth selection in a financial market with heterogeneous agents
M. Anufriev, P.D.E. Dindo (2007)
13   Report: Borrowing constraints, multiple equilibria and monetary policy
T. Assenza (2007)
14   Report: Heterogeneity and aggregation in a financial accelerator model
T. Assenza, D. Delli Gatti, M. Gallegati (2007)
15   Chapter: Managing as designing with a positive lens
M. Avital, R.J. Boland in: Designing information and organizations with a positive lens (2007), p. 3-14
16   Chapter: Preface
M. Avital, D. Boland, D. Cooperrider in: Designing information and organizations with a positive lens (2007), p. xi-xix
17   Report: Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie
B. Baarsma, S. Bremer, M. de Nooij, J. Poort (2007), p. 49
18   Report: Methodiek doorlichting VROM-beleid: op zoek naar publieke belangen
B.E. Baarsma, F. Laverman, B.J.F. Hof, J.J.M. Theeuwes (2007), p. 61
19   Report: Selectie sturingsinstrumenten: op weg naar een roadmap
B.E. Baarsma, K.S. Janssen, I. Groot, H. ter Beek (2007), p. 298
20   Report: Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit van (zelf)regulering
B.E. Baarsma, K.H.S. van Buiren, M. Gerritsen, J. Leenheer, J. van Honk (2007), p. vii, 100