The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2007"

AuthorR.F.A. Aalbers
TitleHet effect van toewijzingsregels op de doelmatigheid
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2007
Pages108
ISBN9789067333924
Title seriesSEO-rapport
Series number982
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractIn 2007 loopt de eerste fase van de EU Emission Trading System (EU ETS) af. Daarmee is een natuurlijk moment aangebroken om terug te kijken op de economische effecten van de toewijzing van emissierechten, de zogenaamde doelmatigheid. Op basis van de meest recente inzichten uit de economische wetenschap is nagegaan wat de effecten van verschillende vormen van toewijzing van emissierechten (grandfathering, updating en veilen) op de doelmatigheid zijn. Daarbij is vooral gekeken naar het effect van toewijzing op de bestrijdingskosten, de concurrentiepositie van bedrijven, de vermogensoverdracht naar bedrijven (windfall profits) en het lobbygedrag. Op basis van deze inzichten worden aanbevelingen gedaan om de doelmatigheid te vergroten door de emissierechten op een andere manier toe te wijzen. Een synthese van dit rapport wordt gegeven in de vraagbaak, waar 24 vragen over de toewijzing van emissierechten aan de orde komen.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker