The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2007"

AuthorsE.E. Berkhout, C. Dustmann, P.C. Emmer
Title'Mind the gap': International Database on Employment & Adaptable Labour (IDEAL)
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2007
Pages126
ISBN9789067333801
Title seriesSEO-rapport
Series number968
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractAls we willen dat de werkgelegenheid in de Europese Unie in 2050 minstens op hetzelfde niveau ligt als in 2005 (194 miljoen personen) zullen we een tekort moeten zien weg te werken van meer dan 30 miljoen personen.

Dit concludeert SEO Economisch Onderzoek op basis van een in opdracht van Randstad Holding uitgevoerd onderzoek naar de effecten van vergrijzing en migratie op de toekomstige arbeidsmarkt in de Europese Unie. De belangrijkste oorzaak voor de toekomstige tekorten aan werknemers is de vergrijzing van de bevolking. Doordat het ouder worden van de babyboom generatie daalt het aantal mensen in de leeftijd 15-64; meer ouderen verlaten de arbeidsmarkt dan dat er jongeren bijkomen. Een tweede oorzaak zijn de relatief lage geboortecijfers; in bijna alle landen wordt een daling van de omvang van de eigen bevolking verwacht. Het zogenoemde ‘werkgelegenheidsgat’ dat door deze beide effecten ontstaat kan echter voor een groot deel opgevuld worden met behulp van werknemers uit andere landen. Zonder migratie van arbeid zou het werknemerstekort bijna 55 miljoen personen bedragen.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker