The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2007"

AuthorA.R. Soetevent
TitleIdentificatie van sociale interacties; het belang van quasi-experimentele data
JournalAenorm
Volume55
Year2007
Pages55-58
ISSN15682188
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractIn veel situaties vertonen leden van dezelfde groep overeenkomstig gedrag. In de ene klas roken bijvoorbeeld veel meer leerlingen dan in een andere; werkloosheidspercentages tussen verschillende wijken in dezelfde stad vertonen grote variatie; slagingspercentages van studenten schommelen sterk per cohort. Anders gezegd: de variatie in gedrag tussen verschillende groepen is groter dan zou mogen verwacht op basis van geobserveerde verschillen in groepskenmerken alleen – zoals groepsverschillen in leeftijd, geslacht of opleiding. Of er sprake is van sociale interacties tussen groepsleden of toch van verborgen variabelen op groepsniveau is een empirische vraag die economen in verschillende contexten al lang bezighoudt. De identificatie van de verschillende oorzaken stelt voorwaarden aan de te verzamelen data. Ik beargumenteer dat vooral datagenererende processen met een quasiexperimenteel karakter helpen in het onderscheiden van echte sociale interactie-effecten van alternatieve verklaringen. Vervolgens bespreek ik twee vindplaatsen van dit type processen: de trekking van de PostcodeStraatprijs in de Postcodeloterij en een veldexperiment naar het effect van anonimiteit op de opbrengst van kerkcollectes.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker