The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2007"

AuthorsB.E. Baarsma, K.H.S. van Buiren, M. Gerritsen, J. Leenheer, J. van Honk
TitleTelemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit van (zelf)regulering
PublisherSEO Economisch Onderzoek
PlaceAmsterdam
Year2007
Pagesvii, 100
ISBN9789067333900
Title seriesSEO-rapport
Series number963
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractSEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzocht (i) in welke mate consumenten irritatie ondervinden van telemarketing en (ii) in hoeverre de huidige (zelf)regulering effectief is in het voorkomen van irritatie.

Uit het onderzoek blijkt dat ruimt 90% van de consumenten telemarketing als storend ervaart, en 56% het dusdanig storend vindt dat zij zich hiervoor volledig willen laten afsluiten bij het blokkaderegister Infofilter. Belangrijke oorzaken van deze irritatie is de gepercipieerde inbreuk op de privacy en de ervaring van consumenten dat de aangeboden producten niet aansluiten bij de behoeftes.

Er zijn drie problemen met de huidige (zelf)regulering gesignaleerd. Ten eerste is Infofilter nog onvoldoende bekend onder consumenten waardoor consumenten onvoldoende op de hoogte zijn zich tegen ongewenste telemarketing te beschermen. Ten tweede heeft Infofilter een vrijwillig karakter: niet alle bedrijven zijn verplicht gebruik te maken van het blokkade register. Consumenten die zich hebben geregistreerd bij Infofilter worden dus nog steeds benaderd. Ten derde is er onduidelijkheid over de reikwijdte en betekenis van de huidige regulering zoals geformuleerd in artikel 11.7 lid 4 van de Telecommunicatiewet.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker